Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВИД ЛІТЕРАТУРНИЙ

ВИД ЛІТЕРАТУРНИЙ — відносно стійкий тип
худож. структури в межах літ. ролу. В логіці
родо-видові відношення впорядковують
елементи класифікаційної системи: під ролом
розуміють клас, шо містить в собі ін., під видом
— клас, шо міститься в ін. Відповідно і в літ-
знавстві розрізняють види епосу (епопея,
роман, повість, оповідання, казка та ін ).
лірики (пісня, буколічна п ое зія та ін.) і
д рам ат ургії (трагедія. ком едія, власне
драма).
На існування В.л. вказував ще Арістотель, коли
говорив, шо за предметом наслідування серед
драм. тв. слід розрізняти комедію та трагедію. В
подальшому В.л. знаходить теор. обгрунтування
в працях Н.Буало, Г.Е.Лессінга, Ф.Шіллера,
Г.В.Ф.Гегеля, В.Бєлінського та ін.
У наш час під В.л. здебільшого розуміють
модифікацію літературного роду; в свою чергу,
модифікацією В.л. називають жанр.
Незважаючи на формальнологічну стрункість
такої системи, чимало вчених з нею не
погоджуються: іноді просто пропонується ін.
термінологія: рід — жанр — жанр, різновид,
модифікація або форма; в ін. випадках
заперечується доцільність самого потрійного
поділу як надто подрібненого (напр.,
пропонується розрізняти тільки рід і жанр).
Певною підставою для подібних поглядів є той
факт, що незрідка (особливо в ліриці) досить
важко буває розрізнити В.л. і жанр. Т. ч. питання
про необхідність застосування поняття В.л.
залишається відкритим.
Олександр Бойченко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.