Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВІЧНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ

ВІЧНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ — наук
некоректний вираз для позначення деяких
традиційних сю ж етів та об разів , які
побутують впродовж століть у великій кількості
казусів (Прометей, Христос, Фавст, Дон-Жуан,
Дон Кіхот тошо).
Насправді немає сюжетів та образів, які
функціонують вічно. Всі вони виникли на
певному іст. етапі, митці звертаються до них лише
за певних іст. обставин, залежно від конкретних
cou. причин. Кількісний критерій тут відносний.
Частотність використання того чи ін. “B.c. та о.”
в певний літ. період або в певному літ. напрямі
може бути меншою, ніж трал. (Не “вічного”) або
просто запозиченого. З ін. боку, немає якихось
теор. засад для виділення B.c. та о. з широкого
кола трад. Отже, термін є антиіст. і
гіперболізованим.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.