Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВКЛЮЧЕННЯ або ЕПІСТРОФА

ВКЛЮЧЕННЯ або ЕПІСТРОФА (грец. episcophe
– обертання) – фігура: повторення того ж самого
слова чи групи слів у реченні або періоді; в поезії
– на поч. та в кін. строфи, або вірш. тв.-.
І вибухли сльози щирі
– без міри
На моє дитинство ясне
прекрасне,
На молодість дику, пінну
вершинну,
На вік мій зрілий, зрілий
прозрілий:
І вибухли сльози ширі
— без
міри…
(Є. Маланюк)
Ін. назва – кільце.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.