Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВОРТЕЦИЗМ

ВО РТ Е Ц И ЗМ (від англ. иопех — вир,
круговерть) — поет, метод, розроблений амер.
поетом і теоретиком мист-ва Е.Паундом (1885-
1972) на підставі принципів імажизму та
особливостей кит. ідеографічної писемності. У
формуванні теорії В. значну ролю відіграла праця
Фєнолози “Китайські писемні знаки як поетичний
засіб”. у якій Фенолоза вказав на метафоричний
потенціал ідеограм. Здатність ідеограми
виражати абстрактну ідею засобом взаємодії
конкретних піктографічних образів була
покладена Паундом в основу теорії В. Суть В.
полягає в поєднанні в єдиний вир на перший
погляд не пов’язаних один з одним образів, що
здатні, однак, виражати ідеї саме завдяки такому
поєднанню. Паунд широко застосував цей метод,
напр., у зб. віршів “Старий Китай” (1915). епіч.
поемі “Cantos” (1917-68), проте В. залишився літ.
напрямом лише однієї людини. З погляду порівн.
літ-знавства В. є показовим проявом посилення
на поч, XX ст, впливу культури сх-аз. регіону на
зх. світ.
Наталя Каряєва

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.