Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВПЛИВОЛОГІЯ

ВПЛИВОЛОГІЯ — іронічний вираз, вперше
вжитий у 20-х рр. XX ст. поль. критиком Гжимала-
Селлецьким для позначення псевдонаук,
комгіаративістич. методології, що зводила процес,
рецепції до механічного переймання складників
зтв. ні. письменників. Вираз В. поширений і в укр.
літ-знавстві. Вживаючи без чіткого
термінологічного наповнення слова вплив,
наслідування, запозичення, ремінісценція,
В. відшукує т.зв. казуси подібностей між літ. тв.,
часто дріб’язкові. Бездоказово вбачаються ці
казуси там. де діє типол. чинник, або має місце
випадковий збіг. Фактографічно накопичуючи
казуси. В. перебільшує їхню вагу, зводить творчість
письменників до суми запозичених з чужих джерел
складників. За межами дослідження залишаються
питання про зумовленість сприйняття чужого
матеріалу нац. іст.-літ. процесом, активність
реципієнта, функціональність набутого. Властиве
В. нерозуміння творч. характеру літ. рецепції
призводило до закидів навіть вел. письменникам
у несамостійності. Ю.Словацькому, Л.Круч-
ковському закидали “плюшуватість”, І.Франкові
докоряли за “витання по чужих світах’ ,
О .Пушкіна. І.Л.Караджале звинувачували навіть
у плагіаті.
В. кін. XIX – поч. XX ст. був притаманний
европоцентризм, коли здобутки всіх, зокрема
слов’ян., л-р пояснювалися як такі, що постали
під зх-європ. впливом. Реакцією на цю тенденцію
в совєтському літ-знавстві 30-50-х pp. стало
протилежне прагнення: нав’язливо і тенденційно
провадилась думка про глобальний вплив рос. л-
ри на л-ри світу, насамперед народів СРСР та
Сх. Європи. Напр., довгий час некрит.
повторювано твердження І.Стебуна. ніби
М Коцюбинський задумом і самою назвою
оповідання “Коні не винні ‘ (1912) завдячував
одній з одночасно написаних “Російських казок”
М.Горького. Аж П.Колесник указав, шо вираз
‘худоба не винна” в М.Коцюбинського вживався
вже в повісті “Fata morgana” (1904-10). 1н.
прикдадом є постійно повторюване твердження,
начебто роман чес. письменника І.Ольбрахта
“Сирена’ створено під впливом повісті Горького
Мати”. Але Ольбрахт заперечив цей факт,
указав, шо під час написання свого роману не
знав повісті Горького.
Захистом від В. стають наук, сумлінність,
виваженість і методичність: увага до хронології,
авторські вказівки, ретельне зіставлення
текстів тощо.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.