Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ДГАММАПАДА

ДГАММАПАДА — священна кн. буддистів,
що складається з поет, висловів Будди. Поняття
“дгамма” (на палі) походить від санскритського
“дгарма” (від dhar — тримати), У брахманічній
л-рі “дгарма” означало “правило” або “моральний
імператив”. В буддизмі слово набуло принципової
багатозначності: тут світ уявляється як вібрація
й сплетіння безлічі найтонших елементів, як
матеріальних, так і розумово-емоційних. Ці
елементи в очах Будди та його послідовників є
єдина реальність світу. Дгарма ж є гра, сплетіння
цих елементів, отже — світ є комбінацією дгарм
(дгамм). Д.. найбільш авторитетним варіантом якої
вважається канон, написаний на палі, означає
“шлях Дгамми”. За переказом, вислови Будди
записувалися за ним його учнями, отже
безперечний зв’язок цього тв. як з священними
кн. Вед, так і з живим життям людини та
фольклором. Вислови Будди угруповано за
певного тематичною схемою: Глава про
серйозність; Глава про шастя тошо. Тут, попри
всю яскраву оригінальність й неповторність
філос. концепції, узагальнено багатотисячолітній
досвід людського існування в річищі інд. культури.
Розвинено також певні мотиви міфології індуїзму,
хоча в цілому Будда зосереджувався на
практичних потребах людини і нехтував
“метафізичними” проблемами. Переклад Д. на
кит., монг., япон. та ін. мови Сх. (згодом і Зх.)
відкрив широкий шлях для розповсюдження
образів та мотивів Д. в світі.
Семен Абрамович

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.