Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ДІАХРОНІЯ

ДІАХРОНІЯ (від rpeu. dia — через, крізь та
chronos — час) — термін, запропонований швайц.
філологом Ф. де Соссюром, — розгляд мов. явищ
у іст. еволюції. Вивчення мов у Д. — предмет
діахронічної (еволюційної) лінгвістики. У літ-
знавстві вивчення фактів у Д. — визначальна
особливість іст. підходу в протилежність типології,
яка виходить з сихронії.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.