Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ДОЛЬНИК

ДОЛЬНИК (термін В.Брюсова) — тип вірша,
у якому в м/жіктовому інтервалі (можливо і в
анакрузі) виникає пропуск (стягнення) ритм,
передбачуваного ненаголошеного складу, шо
виражається мов. паузою (звідси і друга, що є
маловживаною, назва С.Боброва “паузник”), lie
стягнення дозволяє розглядати Д. як поєднання
дво- і трискладових стоп. Розрізняють анапесто-
ямбічний (U U _ U О _ або U U _ O U _), дактило-
хореїчний (_ U U __ U О або _ U U _ O U) дольники;
амфібрахій же може поєднуватися або з ямбом
(U _ U U _ О U _ U), або з хореєм (U _ U О _ U).
Назагал, об’єм анакрузи й інтервалу в
“урегульованому” Д, коливається від 1 до 2
складів і є за своїм характером змінним,
припустимими вважаються і пропуски метр,
наголосів (іктів), окрім останнього, в кожному
152 ДОНКІХОТСТВО
вірш, рядку або поява надсхемних наголосів;
можливі і “сильні”, тобто двоскладові, стягнення
в т.зв. “наддольниках” (інтервал нульовий) або.
навпаки, збільшення складового об’єму інтервалу
(гіперметрія) в “неврегульованих” Д..- у
врегульованому (або симетричному) Д. стягнення
відбувається в одному й тому ж місці вірш, рядків.
Такий Д. називають також лолаедом.
В Україні подібні до Д. вірш, конструкції
зустрічаємо в нар. пісні, відтак — у поезії XVIII-
XIX ст. (Г,Сковорода, Т.Шевченко, І.Франко.
В.Самійленко). Але загальноуживаним Д. стає у
XX ст.: М.Семенко, П.Филипович, Є.Плужник.
Л.Первомайський, А.Малишко, Д.Павличко,
В.Симоненко, Л.Костенко, В.Стус.
Приклад врегульованого Д.:
Тільки тобою білий святиться світ, _UU_U_UU_U_
Тільки тобою повняться брості віг, _ U U _ U .. UU_U_
запарувала лухом твоїм рілля, UUU_U_ U U __ U _
тільки тобою тішиться немовля, _ V V _UVUU _
спів калиновий піниться над водою. — _UU_U._UUUU_U
тільки тобою, тільки тобою! _ U U _ U _ V V U
Тільки тобою серие кричить моє. _UU_U_UU_U_
тільки тобою сили мені стає U U _ U U U _ U _
далі брести хугою світовою, _UU__UUUU_U
пльки тобою, тільки тобою. _UU_U_.UU._L)
(B.Ctvc)
Приклад неврегульованого Д.:
Два чорні лебеді календарного білого моря
U_U .. UUUU ии_.ии_и
випливають із ночі і знову кудись у ніч
ии_ии_ии_ии_и_
пебелин і лебідка лебедин і лебідка
ии_ии_иии_ии_и
чорні лебеді часу з лебединої пісні сторіч
(Ліна Костенко)
Борис /ванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.