Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ДОМИСЕЛ

ДОМИСЕЛ — термін, що використовується
деякими дослідниками поряд з термінами
вимисел, “уява’’, “вигадка” іноді як синонімічне,
а іноді — як зовсім протилежне їм поняття.
Найчастіше його порівнюють з поняттям
“вимисел”, яке багато письменників (Леся
Українка. М.Горький, М.Прішвін та ін.) взагалі
не відрізняли від “Д.“. При цьому Леся Українка
зближувала обидва поняття з “вигадкою”, а
Горький — з “фантазією”. Деякі вчені (напр,,
А.Бандура) заперечують термін ‘‘вимисел’’ і
замінюють його Д.
Більшість учених України та Росії вико­
ристовували обидва терміни, хоча розуміються
вони по-різному. Напр.. Мотяшов підкреслював,
що Д.. на відміну від “вимислу”, є додатком “від
автора” до описуваного іст. факту і є обов’язковим
засобом худож. втілення дійсності в іст. жанрі.
Поряд з багатьма ін. вченими Мотяшов виділяв
як особливі види вимисел і Д. в іст. романі
(реаліст ), тобто в такому тв., де вони є засобами
худож. втілення характеру іст. діяча і
підпорядковані створенню худож. правди.
О.Білеиький звертав увагу на те, шо “вимисел” і
“Д.” — ие два типи худож. тв., протиставлені один
одному, причому тв., засновані на “Д .”.
намагаються максимально наблизитись до
життєвої правди, а тв., засновані на “вимислі” —
це ті, в яких уява бере верх над спостереженням.
Взагалі, “вимисел” і “Д.” є худож. втіленнями уяви,
яка притаманна будь-якій формі творчості, в тому
числі й наук.
Юрій Ткачов

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.