Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЕМБАТЕРІЙ

ЕМБАТЕРІЙ (грец.) — похідна пісня, один з
варіантів стройового хорового маршу.
Мовленнєва структура Е. підпорядкована
громадській ритуальній меті — збудженню у
колективного воїна войовничого настрою для
боротьби з ворогами Вітчизни. І тому типовими
для Е. жанр, ознаками стають метризований
риг м, шо відповідає кроковому темпу,
використання рефрену, приспіву, композиційного
кільия, анафори та ін. синтаксичних та
строфічних фігур ритмоутворення, високої,
зокрема, патріотичної за темою лексики, а також
риторичне звернення до богів та най. героїв,
алюзії на іст. події славетного минулого, міфол.
га емблематичні символи нар. свідомості тошо.
Виникнення Е. пов’язане з ім’ям давн-грец.
поета VII ст. до н. е. Тіртея. У подальшому з
причини суто прикладного характеру жанру •—
наявності внутр. демонстративної настанови на
замовлення — Е. залишається в системі жанрів
другорядним, хоча й представлений у багатьох
нац. л-рах (“Солдатська пісня, яка була написана
і виконана при з’єднанні військ біля міста
Смоленська у липні 1812 року” рос. поета XIX
ст. Ф.Глінки, “Бойова пісня” серб, поета ХІХ-ХХ
ст. И.Йовановича-Змай, “Похідна” укр. поета XX
ст. П.Воронька).
Б ори с Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.