Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЕСТОПСИХОЛОПЧНА ШКОЛА

ЕСТОПСИХОЛОПЧНА ШКОЛА різновид
психологічної школи. Принципи т. зв.
естопсихол. аналізу отримали розробку в кн.
франц. критика Еміля Еннекена (1858-1888)
“Спроба побудови наукової критики”. В основу
аналізу худож. тв. автор покладає виявлення його
особливостей у зв’язку з відомими принципами
естетики, з особистістю автора, сусп. умовами,
враховуючи дані наук про людину й сусп-тво,
емоції, які він здатний викликати. Важливе
значення надавалось вивченню властивостей
психіки митця, зв’язків його з сусп-твом,
виявленню особливостей емоиій, шо
викликаються даним тв. Аналіз його складових
частин повинен, за Еннекеном, виявляти
особливості інтелекту автора і психологію тих,
кому подобається його тв. Учений був
переконаний, шо тв. діють лише на тих читачів,
психічні особливості яких однорідні з
авторськими.
До естопсихол. напрямку слід зарахувати і
праці П.Д.Боборикіна (1836-1921), котрий
уважав завданням літ-знавства дослідження
“естет, області душі людини”, але водночас не
відкидав і соціологічного підходу.
Микола Нефьоаов

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.