Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЗУСТРІЧНІ ТЕЧІЇ

ЗУСТРІЧНІ ТЕЧІЇ — вираз, який застосував
акад. О.Веселовський на позначення потреб, що
постають у процесі внутр. розвитку певної л-ри й
культури в засвоєнні чужомов. зразків для
створення своїх худож. цінностей. У статті
“Лоренські казки” (1887) учений стверджував:
“Запозичення передбачає в тому, хто сприймає,
не порожнє міспе, а зустрічні течії, подібний
напрямок мислення, аналогічні образи, фантазії.
Теорія “запозичення” викликає, т.ч., “теорію
основ”. Ця думка є надто плідною, бо, говорячи в
термінах суч. компаративістики, тут твердиться
про типол. подібність як підгрунтя міжнаи.
рецепції.
Анатолій Вол ков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.