Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ІМАҐОЛОГІЯ

ІМАҐОЛОГІЯ (від лат imago — вигляд,
зображення, образ та від грец. logos — слово,
вчення) — у франи. та нім. компаративістській
традиції розділ порівн. літ-знавства, шо вивчає
побутування худож. образів та образних систем
у їх найрізноманітніших відношеннях та виявах.
І. цікавлять обставини виникнення худож. образу,
його місце та роля в історії най. та світ, л-ри, його
естет, та ідейний вплив на соц. дійсність. Тим-то
в компетенції І. фактично безмежне коло
специфічних тем, напр.: “вічні образи” в
різнонац. контекстах, збірні образи представників
тих або ін. етносів (німия, француза, єврея, поляка
тощо), най. образи світу, природи, нар. героя,
жінки-матері, кохання, самого життя тошо у
відповідних рідних та інонац. л-рах.
Микола Ігнатенко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.