Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ІНТЕРЛЮДІЯ

ІНТЕРЛЮДІЯ (пізньолат. interludium, від лат.
inter — між і ludu з — гра) — 1) різновид драм, тв.,
що набув розвитку в Англії в кін. сер. віків та на
поч. лоби Віародження Спершу— коміч. сценки,
які виконувались в перервах між діями серйозної
драми. Ло кін. XV ст. жанр І. зайняв важливе
місце в театр, мист-ві епохи. В деяких І. діяли
алегоричні персонажі (чесноти та пороки),
характерні для мораліте, але поступово І.
відходять від рел.-повчальної тематики,
звертаються до світських фарсових мотивів. 1.
займає перехідне місце від мораліте до фарсу.
Видатним автором І. був Дж. Хейвуд (1497-
1580). І. пізніше всюди, крім Англії, стали
називатися інтермедіями.
2) в музиці — невел. проміжний епізод між
варіаціями.
Людмила Сердюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.