Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ІСТОРИЧНА ПОЕТИКА

ІСТОРИЧНА ПОЕТИКА — розділ порівн.
літ-знавства, що досліджує еволюцію худож.
засобів та їх систем, встановлюючи всесвітні,
регіональні та нац. закономірності. Засновником
І.п. є акад. О.Веселовський (1838-1906).
Почавши в дусі м іграцій ної школи, він,
незалежно від антропологічної ш к от , навіть
перше, ніж її гол. представники Е.Б.Тейлор і
Е.Ленг, прийшов до теорії самозародження, але
без притаманної антропологічній школі
однобічності. Взявши краше з набутку різних наук,
шкіл (культурно-історичної, міграційної,
антропологічної), Веселовський знаходить свій
підхід до проблем порівн. літ-знавства. Заперечує
проти розгляду фольклор, і літ. явиш у нац.
ізольованості, поза міжнац. взаєминами. Він
висунув поняття зустрічних течій. На відміну
від антропологічної школи, Веселовський дійшов
висновку-, повторюваність мотивів пояснювана
типол., але повторюваність їх комбінацій
(сюжетів) не може виникнути типол.
1887 Веселовський у розгорнутій рецензії на
появу нов. нім. “Часопису порівняльної історії
літератури ’ виклав своє розуміння порівн. літ,-
знавства, до якого поряд з порівн. історією л-р
повинна ввійти порівн, теорія л-ри — “порівн,
поетика”. Синтез історії л-ри з поетикою
дослідник спочатку звав “порівн. історією л-ри”,
згодом “індуктивною поетикою”, нарешті “іст,
поетикою”. Завдання її полягає в розгляді
розвитку всіх складників худож. форми словесної
творчості народів світу шляхом типол. зіставлення
з урахуванням генетичного і контактологічного
чинників. Веселовський обстоював шлокупність
порівн. літ-знавства з порівн. фольклористикою,
яка має бути підгрунтям, першоосновою І.п.
Окр. частинами І.п. мали стати праці “Історія
чи теорія роману?” (1886), “Зі вступу до історичної
поетики” (1894), “3 історії епітета” (1895),
“Епічні повторення як хронологічний момент”
(1897), “Психологічний паралелізм та його
форми у відзеркаленні поетичного стилю” (1898),
“Три розділи з історичної поетики” (1899),
“Поетика сюжетів” та ін.
Створення І.п. в усьому Ті наук, обсязі було
завел, завданням для однієї людини. Величний
задум І.п. не було викінчено. Хоча окр. питання
досліджувались, зокрема ш колою Весе-
ловського. Побудова І.п. з охопленням
фольклору та л-р усіх народів світу є й дотепер
одним з найвагоміших завдань літ-знавства.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.