Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КВАНТИТАТИВНЕ (КІЛЬКІСНЕ) ВІРШУ­ВАННЯ

КВАНТИТАТИВНЕ (КІЛЬКІСНЕ) ВІРШУ­ВАННЯ — тип віршування, в якому основою
ритмотворення є розрізнення складів за ознакою
кількості звуку, тобто за довготою чи короткістю
його вимови. Д о цього типу належить метр.,
зокрема, ант. віршування.
Протилежне квалітативному віршуванню.
Див.; Античні розм іри.
Б ори с Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.