Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КОЛАЖ

КОЛАЖ — (від франц. college) — довільне
поєднання відносно автономних за змістом
фрагментів.
К. був введений представниками літ. авангарду
як експериментальний прийом побудови тв., який
передбачає особливу семантичну насиченість
тексту та підвищену інтерпретаційну діяльність
читача. К. широко вживався Г.Аполлінером,
Дж.Джойсом. Т.-С.Еліотом, П.Целаном та ін.
Особливе розповсюдження отримує у
постмодернізмі, де фрагментарність,
розірваність, композиційна аморфність виступають
як ознаки даної течії, шо виявляються у
поліфонічності, інформаційній насиченості та
внутр. варіантності тв. У цьому випадкові К. має
не стільки експериментальний, скільки компо­
зиційно-змістовний характер і є визначальним
чинником етил, та семантичного навантаження
тексту. Інакше кажучи, К. є необхідним складником
худож. системи постмодерністської л-ри. Цей
прийом зустрічається у Х.Кортасара, Дж.Барнса,
Вік. Єрофєєва, Ю.іздрика та ін.
Однотипні явища спостерігаються в
образотвор. мист-ві авангарду.
Наталя ІІихоманова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.