Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КОЛИСАНКА ЛІТЕРАТУРНА

КОЛИСАНКА ЛІТЕРАТУРНА — лір. жанр,
генетично пов’язаний з фольклор, піснею, що
виконується над колискою дитини.
Тематичний репертуар К.л. значно ширший за
фольклор., позаяк він не обмежується утилітарною
функцією, хоча й широко включає в себе траа.
колискові мотиви: ті, шо дають перші уявлення про
навколишній світ, про добро і зло, про деякі
моральні правила поведінки, а також мотиви, які
містять в собі елементи соц.-побутового виховання
(напр., у Т.ПІевченка: Мене там мати повила, і,
повиваючи, співала, Свою нудьгу переливала в
свою дитину.
К.л. нерідко використовує етил, ознаки свого
фольклор, аналога: монологічну форму звернення
до немовляти, “персоніфікований ” діалог,
анафору, поет, паралелізм, постійні епітети,
обов’язкові композиційні повторення (заспів,
рефрен типу “Ой люлі”, “а-а-а-а”). Псевлофолькло-
ризація включає в себе й ритмо-мелодійні фігури,
які мають імітувати темп колискового гойдання
(найвживанішим є 4-стоповий хорей). Звичайно
К.л. не уникає міфо-поет. рудиментів, уособлення
природних явиш, тварин, рослин тошо, трал,
образів Сну, Дрімоти, Спокою, які повинні
відборонити дитину від злих сил, тобто бути її
оберегом. Часом К.л. набуває жанр, рис
замовляння.
Ступінь стилізації К.л. різна: від наслідування
фольклор, зразків до їх пародіювання, що
засноване на іронічній невідповідності між змістом
і ф орм ою тв. Прикладом можуть слугувати
“Козацька колискова пісня” М.Лєрмонтова та, з
ін. боку її сатир, перифраз — “Колискова пісня
(Наслідування М.Лєрмонтова)” М.Нєкрасова.
К.л. представлена, зокрема, в творчості
В .Блейка, В .Гюго, К.Брентано, Р.-М.Рільке,
П.Целана, Р.Альберті, Р.Мерфі, Н.Гріга, У.Одена
та ін. зх. поетів. В рос. л-рі до цього жанру
зверталися А.Майков, Ф .Сологуб, В .Брюсов,
І.Севєрянін, А.Ахматова, Д.Самойлов, К.Некра-
сова, Ю.Моріцта ін. В укр. ліриці К.л. зустрічається
у Т.Шевченка, С.Руданського, П.Грабовського,
Лесі Українки, О.Маковея, О,Олеся, О.Ольжича,
Г.Чупринки, М.Вінграновського та ін.
Борис Іва шок

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.