Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД

КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД — різновид
перекладу, в якому перекладач додає до тексту
першотв. свої пояснення. Такі пояснення можуть
подаватися в тексті тв. або ж у примітках. Потреба
в К.п. постає, коли перекладений текст може бути
незрозумілим читачеві через велику семантичну
відстань між першотв. і перекладом у часі або
просторі (незрозумілі подробиці, антропоніми,
топоніми, відмінність най. менталітету, різні
традиції тошо). Так, існують обопільні трудноші
сприйняття сх. л-р європ. читачами, а зх. л-р — азій.
Напр., характерною рисою кит. л-ри є схильність
до алюзій на нац. минувшину, на напівміфол. події,
про які європ. читач не має уявлення. Але ж з
труднощами зустрічається й китаєць, читаючи
переклади з європ. мов. Подібні перешкоди (хоча й
меншої концентрації) містить переклад з будь-якої
мови. В таких випадках кит. традиція включає
роз’яснення безпосередньо в текст перекладу.
Подібний К.п. у минулому був досить поширеним і
в Європі, але сьогодні теоретики переважно
заперечують його. А втім, М.Рильський мав рацію,
твердячи, шо, як виняток, він прийнятний. Напр.,
для перекладу заголовку драми молд. письменника
Й.Друце “Каса маре” в слов’ян, мовах немае
відповідника чи бодай еквівалентної заміни. Але
донести семантику цього словосполучення конче
необхідно, бо воно містить ключовий образ тв., є
його домінантою. Перекладач на рос. мову І.Хазін
спромігся це здійснити, вклавши в уста одного з
персонажів — носія відвічної нар. мудрості діда
Йона — своєрідний коментар, слова, котрих немає
в першотв. (вони там непотрібні): “Це не дім для
життя. Дім для життя всюди домом зветься, а “Каса
маре’’ — це “великий дім”.
Частіше новітні перекладачі використовують
примітки. Так зробив В.Мисик — перекладач
рубаїв О м ара Хайяма. Неясні місця
витлумачуються в примітках, напр, “…до
товариства тих, кому сім тисяч літ”. — За часів
Хайяма мусульмани налічували з дня створення
світу сім тисяч років. Тут йдеться про мерців”.
Таких приміток небагато: 38 на 306 рубаїв. Та
без них читач багато чого не зрозумів би. Подібним
чином роблять перекладачі зб. вибр. поезій
Рильського поль. мовою. Напр, у примітці до вірша
“Шевченко” перекладачем В.Слободяником дано
пояснення, хто такий М.Костомаров, розкрито
алюзію на “Гайдамаків”, визначено, шо слова сісіїу
wisniowy sad — переклад літ. цитати: відомого
(укр., але не поль. читачеві) шевченківського рядка:
Садок вишневий коло хати. Наявність більшої або
меншої кількості коментарів безпосередньо
залежить від культ, рівня передбачуваного читача.
Так, І.Франко, шо адресувався до широкого (часом
не дуже освіченого) читача свого часу вважав за
потрібне супроводжувати переклади більшою
кількістю коментарів, ніж заведено тепер.
Анатолій В ол ков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.