Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КОМПАРАТИВІЗМ або КОМПАРАТИЗМ

КОМПАРАТИВІЗМ або КОМПАРАТИЗМ
(від лат. comparafiuus — порівняльний) — широко
вживаний термін, шо має кілька змістових
навантажень: 1) те саме, шо порівняльний метод;
2) у лінгвістиці — порівняльний історичний
метод у м овознавстві; 3) літ-знавча наук,
дисципліна — те саме, шо й компаративістика
або порівн. літ- знавство; 4) раннній етап
компаративістики, коли порівняння було обмежено
фактологічними зіставленнями окр. казусів міжнац.
запозичень і впливів поза соц.-іст., іст.-літ. та
узагальненим теор. контекстом без уваги на нац.
специфіку, світогляд і хулож. своєрідність творчості
письменника.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.