Лексикон загального та порівняльного літературознавства

КОМПАРАТИВІСТИКА (КОМПАРАТИСТИКА) або ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУ­РОЗНАВСТВО

КОМПАРАТИВІСТИКА  (КОМПАРАТИСТИКА)  або  ПОРІВНЯЛЬНЕ  ЛІТЕРАТУ­РОЗНАВСТВО — наук, дисципліна, яка вивчає
явища мис-тва слова шляхом зіставлення їх з ін.
подібними явищами переважно в різних нац.
письменствах. Інколи в цьому значенні вживається
термін компаративізм.
Зародження К. припадає на період романт.
захоплення екзотичними явищами мис-тва, шо
сприяло пошукам спільного, особливого та окр. в
нац письменствах. Також провадилися
‘дослідження нац. праджерел представниками
міфологічної школи. У період позитивізму К.
займалася вивченням окр. казусів міжнаи. рецепції,
часто дріб’язкових та малозначуших. Згодом це
дістало іронійну назву впливологія. Разом з тим,
було зібрано значний конкретний матеріал, шо
стосувався, здебільшого, рецепції вел. чужомов.
письменників у даній л-рі. Суч. К. зближується з
ін. літ-знавчими дисциплінами, насамперед з
теорією л-ри; не обмежуючись конкретними
зіставленнями прагне до встановлення ширших
закономірностей, поєднує генетичний,
контактологічний і типологічний підходи,
надаючи останньому переважного значення
У зх. традиції К. назагал не виходить за межі
літ-знавства. У сх.-слов’ян, науці, починаючи від
школи Веселовського, включає порівняльну
фольклористику.
УССР К. було визнано буржуазною наукою.
Самий термін вживався лише з негативним
забарвленням. Й ого замінювано висловом
“порівняльне дослідженння літератур”. Якшо
компаративістичні дослідження провадилися, то
вони майже завжди зводилися лише до
встановлення впливів рос. л-ри на ін. л-ри.
Див. Американська школа, Антропо­
логічна школа, Міграційна школа,
Французька школа.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.