Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЛЕ

ЛЕ — (lai — слово кельт, походження) — поет,
жанр cep-віч. л-ри. який розроблявся переважно
в Бретані ХІІ-ХШ ст. і походив з муз форм кельт,
пісні (Г. де Машо, Е.Дешан). Найчастіше Л. —
спокійна лір. пісня про кохання, яку виконували
під акомпанемент муз. інструменту. Сюжети
запозичувались з бретонських легенл, збігаючись
з сюжетними мотивами оповідей про Короля
Артура і лицарів Круглого столу. Відомі 12 Л.,
склалеї шх франц. поетесою Марією Французькою
(XII ст.). Л. складалися зі строф, в яких перша й
остання мали ідентичну версифікаційну будову, ін.
різнилися між собою типом вірша і відповідно
мелодією.
Див.: Артуріана
Людмила Сердюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.