Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЛІТОТА або ЛІТОТЕС

ЛІТОТА або ЛІТОТЕС (грец. \itotys —
простота, зменшення).
1. Троп, різновид метонімії, протилежність
гіперболи, поменшення ознак чи якостей
предметів або явищ.
Трад. риторики розглядали Л. як вид
гіперболи й. відповідно, поділяли гіперболу на
аихевіз — збільшення та Іаріпокії або т е іозіь”
— зменшення. Д. поширена у розмов, мові: “з’їв
крихту хліба”, “‘за хвильку повернуся” ; в
ідеоматиці фольклор, генези: з макове
зернятко”. Словесно Л. може бути порівнянням.
“сама така, як вузлик” (Марко Вовчок).
м е т а ф о р о ю : “хата на курячих ніжках”,
епітетом: “хлопчик-мізинчик”. Принцип Л.
втілюється також на сюжетно-образних рівнях
фольклор, чи умовно-фант. типу: карлики,
гноми, Гулліверові ліліпути.
2. Стил, фігура: означення, що антонімом,
запереченням протилежного підкреслює вартість
чогось: “працьовитий” — “неледачий”. У цьому
розумінні Л. споріднена з евфемізмом, бо не
змінює зміст висловлювання, але його лексичне
оформлення.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.