Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ЛІЧИЛКА

ЛІЧИЛКА — жанр дитячого фольклору. Л.
має прикладне значення. Вона виконує функцію
упорядкування, вибору та визначення дій учасника
гри. При цьому перераховуються всі, хто бере
участь у фі. Найчастіше Л. бувають римованими з
гумор, змістом, а саме перерахування може бути
завуальованим: “Еники-беники їли вареники…”.
Назва терміну походить від самої функції
перерахування учасників гри та наявності в текстах
числівників: “Раз, два, три, чотири, п’ять — я іду
шукать”, або “Раз, два, три — коника бери!” Це
притаманно Л. усіх слов’ян, народів, напр., біл. Л.:
Раз, два — булава.
Трі, чотірі — почапілі,
Пять, шесть — негді сесть.
Сем, восем — сено косім.
Левять, десять — сено весіть.
або нім. Л..:
Eins, zwei, drei, vier.
A uf dem Klavier
Steht ein Glas Bier,
Steht ein Glas Wein,
Denn du so//sf es sein.
Цікавим прикладом міжетнічних контактів є Л.
у гуцулів Буковини з очевидними нім. елементами:
Канду, канду. кандулі
Лесь тут були зозулі.
Попід гори літали
Шутку-лутку збирали.
Айнс, ивай, драй
А ти, Галю, шутку дай!
(Канлу — шканду — від кандибати,
шкандибати. Шутка-лутка — лико з ліщини, з якого
кошики плетуть).
Л. може співатися, входячи складовою
частиною в гру хороводного характеру.
Прикладом може слугувати гра, в якій діти,
рухаючись колом навкруг одного, котрий стоїть в
центрі, співають:
Ой, встань, встань, подоляночко.
Вимий дичко, як те склянечко,
Візьмися за боки
Гай за свої’ скоки.
Підскочи до раю.
Бери дівча з краю.
Також загальновідома пісенна за формою
виконання Л. “Коровай, коровай, кого хочеш
вибирай”. У наведених прикладах не
перераховуються всі учасники забави, шо є
обов язковою. як вважається, ознакою Л. Однак
їх слід віднести до цього жанру, бо в них
зберігається функція вибору. Л. як і багато ін.
жанрів дитячого фольклору, походить від
ритуально-побутової практики дорослих. Вона
пов’язана з давн. віруваннями, зокрема з магією
лічби. В основі цього зв’язку лежить імітація та
наслідування. Напр., до наших днів у Голландії
ситуація купівлі та продажу вел. партій сиру дуже
схожа як за змістом, так і за жестикуляцією (в основі
лежить рахування) на дитячу Л.
Прийоми /І. використовують в л-рі, напр.:
Раз, два — дерева,
Гри, чотири — вийшли звірі,
П ’ять, шість — пала лист.
Сім. вісім — птахи в лісі.
Лев ’ять. десять — ие сунички
Підвели червоні личка.
(Н.Забіла)
За функцією до Л. близькі словесні
жеребкування, коли треба учасників забави
поділити на дві партії. Обирають двох ватажків,
ін. учасники підходять до них і запитують:
Что тебе надо — сено косить или дрова рубить?
Коня вороного или седла золотого?
На печке заблудился м и в ложке утонул?
Пес ломать или деньги воровать?
Залежно від вибору ватажка, ті, шо грають,
відходять у той чи ін. бік.
Людмила Волкова,
Ігор Зварич

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.