Лексикон загального та порівняльного літературознавства

МАКСИМА

МАКСИМА (лат. maxima reguła — виший
принцип) — один з афористичних жанрів,
лаконічний вислів моралістичного характеру. М. є
найбільш вишуканим різновидом сентенції.
Афористичність М. досягається за допомогою
таких функціонально містких етил, та риторичних
фігур, як антитеза, паралелізм та ін. Особливо
раціоналістичної витонченості М. набула в добу
класицизму та Просвітництва (“Роздуми, або
Моральні вислови та максими” Ф. де Ларошфуко,
1656). До відомих творців М. належать, крім того,
Ф.Вовенарг (“Максими”, 1746) — у Франції та Й,-
В.Гьоте (“Максими і рефлексії”) — у Німеччині.
Борис Іванюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.