Лексикон загального та порівняльного літературознавства

МЕТАЛОПЯ

МЕТАЛОПЯ (грец. meta— через + logos —
слово) — вживання слів у переносному значенні.
М еталогічна м ова обіймає такі явища, як
порівняння, епітет, м е т а ф о р а , сим вол,
метонімія, синекдоха, гіпербола, літота та їх
численні різновиди. П ротилежне явише —
автологія.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.