Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПАЛЕОГРАФІЯ

ПАЛЕОГРАФІЯ (від. грец. palaios —
старовинний, давн. і grapho — пишу) — допоміжна
іст.-філол. наука, шо вивчає історію письма,
закономірності його розвитку на основі давн.
писемних пам’яток. П. досліджує писемні пам’ятки
окр. етносу (напр. укр. П.) або групи споріднених
етносів (напр. слов’ян. П.). Об’єктом аналізу П. є
знаки писемності, написання літер у різні часи,
почерки, матеріали та знаряддя для письма,
системи правопису різних епох( зокрема характер
скорочень, діакритичні знаки тощо). Основними
завданнями П. є точне, однозначне та
безпомилкове прочитання давн. текстів,
встановлення дати їх створення, авторства,
з’ясування походження рукописів, подальшої
історії їх існування (де зберігалися, у яких умовах,
чи змінювалися — дописувалися, виправлялися,
скорочувалися). Одним з важливих завдань є й
встановлення правдивості давн. текстів, виявлення
та розпізнавання різноманітних пізніших підробок
та містифікацій.
М ар’ян Скаб

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.