Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПЕРЕКЛАД

ПЕРЕКЛАД — перенесення тексту з одної
мови на ін.. “один з найбільш важливих і найбільш
суттєвих засобів спілкування між людьми’’
(И В.Гьоте). П. — не мов. контакт між людьми
різних національностей, отже між народами та
їхніми культурами. Поряд з двомовністю П. —
найважливіший спосіб таких контактів. За сферою
функціонування П. буває наук., технічний,
офіційно-діловий, газетярсько-інформаційний,
публіцистичний і художній. За способом
спілкування — усний (у т.ч. синхронний),
письмовий і машинний.
В лінгвістиці є тенденція надавати поняттю П.
ширшого значення, розуміючи під ним будь-яке
мов перекодування. Р.Якобсон виділив три типи
П : внутр-мов.. міжмов.. семіотичний. Австр.
лінгвіст-романіст М.Вандрушка твердить, шо “в
межах рідної мови ми робимо переклади з
різноманітних мов… Перекладаємо з
регіональних, професійних, технічних мов на
стандартну мову… Перекладаємо le courroux
(гнів), вислів високого стилю, як la colиre (злість)…
le trйpas (кончина) як la mort (смерть), архаїзм
oncques, як jamais (ніколи) Кожна мова в дійсності
являє пучок мов… Кожна мова є полісистемою
неймовірної складності, яку можна представити
більш-менш так:

У московській лінгвістичній школі
внутрішиьомов. перекодування називають
перекладом з регістру на регістр.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.