Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПІДРЯДНИК

ПІДРЯДНИК — дослівно перекладений текст,
матеріал, на підставі якого ін. особа має створити
власне переклад. Суч. теорія перекладу ставиться
до П. негативно, бо його використання ставить
під сумнів репрезентативність, худож. відповідність
перекладеного тв. оригіналові. Зокрема,
користування з П. дуже обмежує можливість
відбиття в перекладі нац. своєрідності першотв.
Щодо прози і драматургії використання П. —
фактично не перекладання, а літ. опрацювання
тексту. Але в поезії використання П. актуальне й
часом дає позитивні наслідки. Напр.,
П.Антокольський, не володіючи мовою першотв.,
удатно переклав рос. мовою азер. поетів. Більше
того — з успіхом відредагував тритомову антологію
азер. поезії, виявляючи енциклопедичну
обізнаність в галузі історії, спираючись на
допомогу, консультації таких відомих діячів науки,
культури і мист-ва, як М.Аріф. М.Ібрагімов,
Г.Арасли. С.Вургун, Р.Рза, Ч.Гусейнова та ін.
Д.Павличко тонко відтворив низку віршів класиків
угор. і рум. поезії — Ендре Аді і Т.Аргезі,
користуючись підрядником; чимало поезій
Ш.Пьотефі, А.Гідаша, М.Емінеску перекладено
укр. мовою з П. аналогічно і без відчутних втрат
стосовно своєрідності оригінальних текстів.
Існують культ.-іст. ситуації, коли звернення до
П. стає доконечним, напр., при нагальній потребі
дати відповідники іншомов. текстів з навчальними
цілями, для потреб учнівської молоді. Часом справа
розв’язується шляхом створення мікроколективів
з двох осіб; знавця чужої мови й людини, шо тої
мови не знає, але доробляє переклад, вільно
володіючи стилями рідної мови.
Вивчення культ, спадщини, побуту і звичаїв,
умов життя груз, народу увінчало заслуженим
успіхом працю М.Бажана по створенню укр.
“Витязя в тигровій шкурі”, визнаного
авторитетними спеціалістами найкращим з усіх
існуючих перекладів Ш.Руставелі.
Знання предмету необхідне’ усім: і тим, хто
володіє, і тим, хто не володіє вихідною мовою. Але
якшо до цього долучити талант (відсутній часом у
перекладачів з оригіналу), духовну спорідненість з
поетом, якого перекладають, і бездоганний філол.
підрядник, то поет, переклад без знання вихідної
мови треба вважати допустимим і можливим. Таке
рішення більш реаліст., ніж категоричне
несприйняття очевидних фактів.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.