Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПОЕЗІЯ

ПОЕЗІЯ (від грец. роеєіз — творчість) —
форма словесної творчості, яка виступає в суч. л-
рі рівноважною щодо прози, але іст. їй передує.
В фольклорі й на початкових стадіях формування
л?р на живих нар. мовах саме П. виступає як
домінанта. В історії складання най. л-р особливо
значну ролю відіграють потужні поет,
індивідуальності, з якими пов’язано становлення
як л-ри народу, так і нормативів літ. мови (Гомер,
Вергілій, Данте Аліг’єрі, О.Пушкін, Т.Шевченко,
М.Емінеску, Ш.Пьотефі), які торують шлях
прозаїкам, а не навпаки, — це свідчить про
ферментну ролю саме поет, слова в розвої світ, л-
ри. Від прози, що звичайно пов’язана з “нижчим”,
утилітарним рівнем літ. осягнення буття й
вирішенням громадських проблем, П. відрізняється
установкою на образно-поет. самовираз
особистості й фантазію. Функція П. — вивільнення
свідомості від “буденного”, яка завжди
пов’язувалася з поняттями екстазу та натхнення.
Недаремно символом її від часів античності є
образ Музи, яка підносить поета над буденністю.
Сама словесна форма тут покликана стати “мовою
богів”, віршами, які ритмікою та фонічними
прийомами наче прагнуть створити виший від
буденності, гармонійний і прекрасний світ. Якшо
проза може бути утилітарною або худож. (напр.,
філос. проза античності й ант. роман), то П. за
природою своєю є виключно худож. творчістю,
хоча її здобутки здавна й охоче використовувалися
в сфері елоквенції. Ця установка на художність є
сутністю П., а не вірш, організація мови сама по
собі: Як бувають не-поет. вірші (напр., дилетантські
ювілейні панегірики, дидактичні вірші), буває й
поет, проза (напр., лірична проза), шо тяжіє за
принципами організації слова до художності й
віршу. За ант.-класицистичними уявленнями (які,
одначе, підтверджуються практикою всієї світ, л-
ри). до сфери П. слід залічити епос, лірику та
драму незалежно від того, написані вони віршами
чи прозою, хоча в силу експресивності та
суб’єктивності вірш, мови саме вона органічно
тяжіє до поет, сфери і в буденній свідомості з нею
ототожнюється.
Семен Абрамович

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.