Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД або ПОРІВ­НЯЛЬНИЙ ПІДХІД

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД або ПОРІВ­НЯЛЬНИЙ ПІДХІД — один з гол. наук, методів,
шо шляхом порівняння встановлює спільне,
особливе та окреме в досліджуваних явищах, в
закономірностях їх розвитку. П.м. широко
використовується у гуманітарних науках;
мовознавстві, історії, етнографії, фольклористиці
тошо. У літ-знавстві поряд з терміном П.м.
вживається в дуже близькому значенні термін
компаративізм. Різновиди П.м.; 1) зіставний
підхід — просте встановлення суті різних об’єктів;
2) типологічний підхід — пояснення подібностей
однаковими чи подібними умовами ґенези та
розвитку; 3) генетичний підхід — пояснення
близькості явищ спільністю походження 4)
контакто/гогічний підхід — пояснення подібностей
рецепцією, взаємовпливами досліджуваних
об’єктів.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.