Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РЕДАКЦІЯ

РЕДАКЦІЯ (франц. redaction, від лат.
redactus — приведення до ладу).
1) Підготовка рукопису тв. до друку: перевірка
всієї тканини тексту з т.з фактів, наведених у ньо­
му, а також виправлення помилок лексичного, гра­
матичного та етил, характеру.
2) Редагування при виданні канонічних
текстів. Цей процес включає в себе, крім
назван ої робот и , створення довідкового
апарату.
3) Один з різновидів тексту (варіант) літ. тв..
який з’являється внаслідок зміни автором або
кимось ін. його об ’єму, ідейно-худож. змісту,
стилю тошо. Р. відображають процес твор,
пошуків письменника. До моменту подання тв. у
видавництво зміни в текст вносить сам автор
(т.зв. автор. воля) А .Ф р а н с вважав
обов’язковим и багаторазові переробки
рукопису.
Існує декілька Р. трагедії Ф.Шіллера “Дон
К арл ос”, ліцейських віршів О.Пушкіна, шість
Р. роману П.М ирного та І.Білика “Хіба ревуть
воли, як ясла повні?”. Повість І.Франка “Boa
constrictor” має три P., “Петрії і Довбущуки”
— дві. “Війна і мир” Л.Толстого, крім основної
P., має другу, п ристосовану автором для
п отреб п рост ог о читача. Від глибини
переробки тексту залежить існування тієї чи
ін. його Р. як самостійного тв. (повісті М.Го­
голя “Тарас Бульба”. “Портрет”). Текст може
також змінюватися під впливом зовн.
чинників, шо вони виправляють автор, волю,
— цензури, видавців, політ, обставин,
ворож ої критики тошо, (напр., три Р. драми
М .Л єрм онтова “М аск арад ” — третя під
назвою “Арбенін”). Надто за совєтських часів
— як безпосередній наслідок т.зв. політики
партії в області л-ри за стандартним звинува­
ченням у “недооцінці іст. ролі партії та осо­
бисто товариш а С тал іна” — піддані
антихудож. автор, сам оцензуруванню Р.
романи “Сестри” О.М.Толстого (1922. 1925,
1943), “Крадій” Л .Л еон ова (1927, 1959),
“Тихий Дон”. “Піднята цілина” М.Шолохова,
“Молода гвардія” О.Фалєєва (1925, 1951).
“За владу рад” В .Катаева (1948,1951).
Від таких випадків слід відрізняти сценічні
Р, — здійснені автором або ін. особою (часто
— режисером) прилаштування до вимог сиени
чи певного режисерського тлумачення тв.
Ототожнюють з варіантом.
Див. Адаптація, Переробка.
Анатолій Волков, Ігор Зварич

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.