Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РИТУРНЕЛЬ

РИТУРНЕЛЬ (від франц. ritournelle, італ.
ritornello — повтор, приспів) — поет, жанр в італ.
нар. поезії, запозичений з лат. За розміром –
трьохвіршова строфа. Перший та третій вірші
римуються; другий без рими. Перший вірш
звичайно скорочений та містить вигук захоплення
(в нар. пісні здебільшого назва квітки-символа), або
питання, відповіддю на яке є два ін. вірші. З нар.
поезії Р. перейшла до італ. л-ри та викликала
наслідування у франц., нім., рос., укр. л-рах, але
не набула поширення.
Людмила Сердюк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.