Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РІД ФОЛЬКЛОРНИЙ

РІД ФОЛЬКЛОРНИЙ — найширша
класифікаційна категорія фольклор, тв. Поняття
родів — епосу, лірики, драми було перенесено з
літ-знавства до фольклористики акад.
О.Веселовським. Він створив теорію “первісного
синкретизму” та диференціації поет, родів з
хорічно-ігрової цілокупності. Прибічниками
застосування категорії Р.ф. в суч. фольклористиці
є ті вчені, шо розглядають фольклор як мист-во
слова. їх погляд чітко сформулював В.Пропп.
“Родові поняття епіки, лірики й драматики можуть
бути прикладені до області фольклору”. Ця думка
зустрічає заперечення. Так, Д.Балашов уважає, що
поряд з епосом і лірикою, третім Р. у фольклорі є
не драма, а обряд. Так чи інакше, епос, лірика й
драма не охоплюють усю фольклор, жанролоґію.
В цю тріаду не вкладається обрядовий фольклор,
паремії та ін. малі жанри. Тому існують й ін.
класифікації фольклор, жанрів.
У суч. фольклористиці категорію Р. інколи
поширюють на муз. фольклор та деякі
хореографічні явища (хороводи в супроводі співу).
Анатолій В о л к о в

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.