Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РОДИННО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ

РОДИННО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ — худож
поет, цикл, шо супроводжує обрядові пісні,
пов’язані із такими найважливішими родинними
подіями як народження, створення сім’ї, смерть.
Згодом до цього циклу приєднався обряд проводів
у рекрути (див. Рекрутські пісні).
Якшо календарні обрядові дійства охоплювали
все село і розгорталися за участю всіх його
мешканців, то родинні виконувалися у вузькому
родинному колі його членами. Сімейні зв’язки мали
виключне значення, бо вел. патріархальні родини
вели досить відокремлений спосіб життя та мали
усталений характер побуту і звичаїв. Так, дитина,
яка шойно з’явилася на світ, мала бути урочисто
введена до складу такої родини. Родинно-побутові
обряди відзначаються особливою ритуальністю,
адже сім’я була основою побутових гараздів та
продовження роду. Найважливіші події.у житті
людини, як правило, супроводжувалися піснями,
замовляннями та голосіннями, містили магічно-
заклинальну символіку, метою якої було намагання
відвернути дію злих сил. Як і календарно-обрядові
пісні, більшість пісень рсшинно-побутового циклу
відображають фантастичні уявлення та віру в
чудодійну магічну силу слова та дії. Особливо
насиченим супроводом пісень та примовлянь є
весільний обряд, у якому кожен етап
супроводжується виконанням пісень відповідного
характеру: заклинальні, величальні, жартівливі,
ритуальні, ліричні (див. Весільні пісні).
Позаяк сімейна обрядовість різних регіонів
характеризується типол. близкістю, є певна
функціональна подібність різнонаиіональних
родинно-побутових пісень. Це стосується не лише
сх.слов’янського, але і фольклору Сх. та Зх.
Назагал, наприклад, давньо інд. родинні обряди,
у яких уявлення про світ, родові традиції та досвід
попередніх поколінь увічнювалися у санскарах —
обрядах, що виконувалися на найрізноманітніших
етапах життя людини, починаючи від зачаття і
закінчуючи похороном. Давньоінд. рел. родинно-
побутовий обрядовий цикл визначаєтья особливою
фіксованістю та детальністю і містить в собі
різнобічні ритуали: повсякденні санскари, пов’язані
із дрібними побутовими діями, санскари, шо
забезпечують успішне зачаття, санскари, метою
яких є народження хлопчика, ритуали, шо
виконувалися при народженні дитини, санскари
нарікання іменем, першого годування, санскари
навчання (вивчення абетки, посв’ята в учні,
закінчення учнівства), весільні та похоронні
ритуали. Ритуали жертвоприношення, які власне
лежать в основі сімейних обрядів, утворювали
замкнений цикл, пов’язаний із уявленням
кругообігу кармічного переродження,
супроводжувалися виконанням гімнів, наспівів,
магічних формул та заклинань.
Наталя Лихомаиова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.