Лексикон загального та порівняльного літературознавства

РОМАНЕТО

РОМАНЕТО (від італ. romanetto – мал. роман)
– 1. Різновид оповідної прози, шо існує у чес. л-рі
як особливий жанр; творцем цього жанру був
Я.Арбес (1840-1914). Він уперше, на пропозицію
Я.Неруди, словом Р. визначив жанр, специфіку
свого “Святого Ксаверія” (1873).
2. У XX ст. це слово як літ-знавчий термін
увійшло до виданих чес. мовою наук, праць,
довідників та словників. Lie жанр, найменування
вживають чес. письменники та літ-знавиі для
позначення гостросюжетних (інколи – фантаст.) тв.,
у сюжеті яких має місце мотив таємниці; за обсягом
тексту Р. належать до сер. епіч. форми, чиї межі
простягаються від вел. новели до мал. роману;
навіть у тих Р., які за обсягом тексту наближаються
до романів, раціональне висвітлення
ірраціональної ситуації через розкриття таємниці
спричиняє появу несподіваних фіналів, шо
споріднює його з жанром новели.
Віктор Зінченко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.