Лексикон загального та порівняльного літературознавства

САМОЗАРОДЖЕННЯ СЮЖЕТІВ

САМОЗАРОДЖЕННЯ СЮЖЕТІВ теорія —
відгалуження антропологічної школи. Цю
теорію висунув на основі досліджень Е.Б.Тейлора
шотл. учений Е.Денг (1844-1919). За Денгом, у всіх
народів, у т.ч. у тих. шо мовно неспоріднені та не
мали взаємних контактів, існує близкість чи навіть
збіг сюжетів м іф ів , п ерек азів і казок .
закономірний вислід проходження етносами
однакових стадій мислення й світосприйняття.
С.с.т. є важливим етапом історії ком п а­
ративістики, насамперед, п орівнял ьної
фольклористики. Положення цієї теорії
зберігають вартісність дотепер. Проте вона має два
засадничі ганджі. По-перше, сполучивши
дослідження нар. творчості з вивченням нар.
світосприйняття, з його стадіальністю, С.с.т. майже
не зважала на соц.-іст. чинники. По-друге,
абсолютизувала чинник самозародження, не
враховувала чинники генетичної спорідненості,
міграції та рецепції.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.