Лексикон загального та порівняльного літературознавства

СЕЦЕСІЯ

СЕЦЕСІЯ (від лат. secessio — акт виходу).
Згідно з традицією у суч. мист-знавстві терміном
C. позначають специфічні, перехідні ситуації в
розвитку соціокульт. цілісності та, відповідно, мист-
ва. У часі становлення гуманістичного світогляду
С. визначається кордоном кватроченто (XV ст.) та
чінквеченто (XVI ст.). У нові часи словом С. трад.
позначають поч. легітимації дискурсу модернізму
(art-nonueaui) у кін. XIX ст. Поточна ситуація в мист.
процесі також проходить під знаком С. і
відзначається певною вичерпністю як наративної
традиції, так і ненаративних практик. Сецесійна
ситуація завжди пов’язана з есхатологічним
передчуттям апокаліпсису, кін. світу, межі буття.
Див.: Постмодернізм.
Володимир Єшкілєв

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.