Лексикон загального та порівняльного літературознавства

СОЛДАТСЬКІ ПІСНІ

СОЛДАТСЬКІ ПІСНІ — група пісень сусп-
побутової лірики, присвячених іст.-героїчним
подіям та зображенню долі головного ліричного
героя — солдата. Виникають після введення
рекрутської повинності. Основна частина цієї
групи — лір. пісні про траг. долю солдата. Існують
також пісні, шо відображають іст. події Вітчизняної
війни 1812 р., Кримської війни і т.п., а також
походні пісні, шо виконувалися хором у строю з
особливим маршевим ритмом. Невел. частину
складають жартівливі С.п. До цієї ж групи пісень
належать і жовнірські (солдатів австр. армії).
С.п. характеризує особлива система образної
символіки. Солдатська служба порівнюється із
полином:
Гзрька-то, горька в чистом поле полынь-трава,
Еще горчее соллатушкам служба царская.
Подібне порівняння й у білор. пісні, де ані такої
служби, ні трави “горше у свеце нема”. У білор.
пісні “Зашуміло дзераво” душевний стан гол. героя
зображається за допомогою гри на трьох дудках,
прощаючись, солдат просить викувати три дулзе
— “адну иіхую за доленьку ліхую”, “другую
жалосну, а трецюю галосну”.
Як і рекрутські, С.п зображають всі етапи
солдатської служби, але основною темою є
розповіді про тяжкі походи, життя в казармі,
муштрування та безправність, опис чужої далекої
сторони та туги за рідним краєм, смерті солдата
на чужині. Малочисельну групу складають пісні про
повернення солдата додому або випадкову зустріч
через багато років із дружиною, яка не впізнає
свого чоловіка.
Позаяк обставини були однаковими, то сюжети
С.п. різних народів подібні або й запозичені.
Прикладом є близкість рос. пісні “Уж вы горы, горы
высокие, горы Воробеевские” та латис. “А іг tiem
augs tie Kalniem” (“За високими горами”), у якій
ідентично описується оплакування трьома жінками
смерті пораненого солдата.
Спільним для С.п про воєнні події є майже
цілковита відсутність опису бою, більш поширеним
є опис місця бою, найчастіше змальовуються окр.
моменти життя солдата, його роздуми і почуття
самотності та туги за рідними. Мотив бою
зустрічається лише в латис. лір. піснях:
…skrotis. łodes dzied ko bites (Купі, дробі співають як громи,
Ąp to manu cepunlti; Навколо мое! шапки,
Plintes durni iet ka migla Лим із рушнииь, як туман,
Ар Jo manu aagumпri Клубочуться навколо мене,
Vel tas osais zobentins A ще гостра шабля
Uz galvinas li deneja Над головою моєю).
Пор. М арш еві пісні.
Наталя Лихоманова

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.