Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТЕКСТОЛОГІЯ

ТЕКСТОЛОГІЯ (від лат. textum — тканина,
зв’язок, побудова і грец. logos — слово, вчення)
— допоміжна галузь філології, що вивчає тв.
писемності, л-ри та фольклору з метою
встановлення їх точного, первинного вигляду для
подальших наук, студій та публікації. Вивчаючи
(зіставляючи та аналізуючи) різні списки, текстологи
вирішують проблему т.зв. канонічного або
дефінітивного (кінцевого, остаточного) тексту,
тобто такої його автор, редакції, що має стати
заг-прийнятною для подальших видань цього тв.
Мар’ян Скаб

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.