Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТИПОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

ТИПОЛОГІЧНІ ЗВ ’ЯЗКИ — наук
некоректний вираз, який вживався переважно в
50-70 рр., але інколи зустрічається нині. Так,
І.Неупокоєва говорила “про певний вид зв’язку,
коли подібні явиша в л-рі різних народів
виникають внаслідок самостійного розвитку на
подібній іст. основі”. У.Фохт прямо вживав вирази
“Т.а” або синонімічно “іст.-типол. зв’язки”. Такі
терміни позбавлені будь-якого сенсу, бо
суперечать значенню слова “зв’язок”, тобто
об’єднання чогось з чимось, спільність між двома
предметами на основі залежності або
взаємозалежності. Зв’язки бувають причинно-
наслідкові або логічні. Можна казати про
генетичний зв’язок “Задоншини” чи “Слова про
рідну матір” М.Рильського із “Словом о полку
Ігоревім”, контактний несинхронний зв’язок
“Камінного господаря” Лесі Українки з “Камінним
гостем” Пушкіна, про синхронний контактний
зв’язок “Бунту машин” О.М.Толстого з “Н.и.К.”
К.Чапека. У цих випадках близькість на різних
худож. рівнях наступного тв. шодо попереднього
має причинно-наслідковий характер, пояснюється
засвоєнням чужого набутку. Позаяк під Т.з.
розуміють явиша, шо наближені за ідейно-худож.
ознаками, але виникли взаємонезалежно. тому
доцільно вживати клас. терміни
самозародження сюжетів (А.Ланг), самовиник-
нення, зустрічні течії (О.Веселовський), НОВІШІ:
типологічні сходження (В.Жирмунський),
подібності, близькість; схожість.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.