Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТИПОЛОГІЯ

ТИПОЛОГІЯ (грец. typos — відбиток + logos
— слово, поняття, вчення) — зіставлення та
класифікація предметів та явиш за певними
диференційними ознаками (ДО). Такі ДО
(параметри) встановлюються шляхом виділення
опозицій. У філол. науках термін Т. став заг-
визнаним і поширеним з поч. 1960 -х pp.
Див. Типологічний підхід.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.