Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ НАРИС

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ НАРИС або “фізіологія
— жанр, різновид нарису, шо отримав свою назву
від популярної свого часу кн. Брійя-Саварена
” Фізіологія смаку” (1826) і досяг розквіту у 40-і pp.
XIX ст. знову ж таки у Франції та Росії (численні
Ф.н. О. де Бальзака, некрасовський альманах
“Фізіологія Петербурга” та ін.). Надзвичайний
інтерес до Ф.н. (сотні книг, не кажучи вже про
безмежну кількість публікацій у періодиці.)
пояснювався однонаправленою дією кількох
чинників: по-перше, стрімка “капіталізація”
спричинилася до появи нов. соц. верств та
професійних Груп населення, життя яких вимагало
худож. та наук, дослідження; по-друге, у зв’язку з
успіхами природничих наук виникло бажання і
людське сусп-во прокласифікувати подібно до
тваринного та рослинного світу; по-третє, в
боротьбі реалізму з романтизмом Ф.н. став
свого роду лабораторією для виведення нов.
способу худож. узагальнення — cou. типізації. Не
випадково у міру того, як розвіювалися
позитивістські ілюзії та ускладнювалася поетика
реалізму, Ф.н. відходить на задній план і поступово
зникає.
У XX ст. Ф.н. дедалі більше поступається місцем
таким синтетичим видам як радіо-, кіно- та
теленарис.
О лександр Бой ченко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.