Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ШВАНК

ШВАНК (сер ,-верхньо-нім. swanc — витівка,
жарт) — коротка оповідь анекдот, характеру з
парадоксальним “пуантом” або новелістична
історія про веселий, кумедний випадок у віршах
чи прозі, нерідко з грубим, непристойним змістом
та моралізаторськими тенденціями. Починаючи з
ІХ-Х ст., з ’являються лат. Ш. ант. та сх.
походження, особливо у Франції та Німеччині
(“Селянин Унібос” та ін.). Під час хрестових
походів відбувається активний обмін сюжетами і
мотивами Ш. поміж Сх. і Зх. За формою та
ідейним змістом Ш. наближається до ренесансних
новел (зб. “Новеліно”) та франц. фабльо, з яких
запозичував свої мотиви один з родоначальників
жанру нім. поет Штрікер, автор знаменитої зб.
“Піп Аміс” (1230), в якій він закладає традицію
циклізації окр. Ш, навколо центр, героя. Серед
найпопулярніших фігур, котрі діють у Ш., можна
назвати Нейдгардта фон Ройєнталя, попа з
Каленберга, Маркольфа, Петера Лоя, Тіля
Ойленшпігеля. Починаючи з XVI ст., поряд з
прозовими Ш. з’являються також вірш. Ш. з
наївним гумором у творчості нюрнберзького
майстерзінгера Ганса Сакса, який не лише
показує людські слабкості і вади, але й завжди дає
моральні настанови. Проте значно
популярнішими залишаються все-таки нар. та
автор, зб. проа Ш., як правило, в циклічній формі
(“Шільдбюргери”, “Дорожна книжечка” (1555)
Й,Вікрама, “Товариство в саду” (1556) Я.Фрея,
“Розваги в дорозі” (1557) М.Монтана, “Нічна
книжечка” (1559) В.Шумана). їх сюжети зводяться
до перемоги простолюдина-бюргера над позірно
переважаючим противником за допомогою
хитрошів. винахідливості, дотепних вигадок. Ці
конфлікти нерідко мають становий характер і
засновані на сутичках між можновладцями та
гнобленими. В XVII ст. жанр починає занепадати,
шоби в кін. XVIII ст. знову відродитися в т.зв.
мюнхгаузеніадах А.Бюргера, Й .Г.Ф осса,
Й.П.Гебеля. На зламі ХІХ-ХХ ст. Ш. поступово
витісняється анекдотом. Антології Ш. мали
вплив на розвиток проа роману.
Петро Рихло

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.