Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Тихін Байбуза

(кінець 16 ст.)
Ні року народження, ні дати смерті цього
мужнього та владного козацького проводиря за­
раз ніхто назвати не в змозі. Відомо тільки, що
Тихін Байбуза, гетьман реєстрових козаків
у 1597—1598 роках, начежав до заможної верхівки
козацтва і був сином черкаського боярина Ми­
хайла Байбузи (Грибуновича).
Під час повстання Наливайка Байбуза
вирішив приєднатися до польської коронної
армії і навіть отримав місце писаря Брацлав-
ського полку. А влітку 1598 року Байбуза став
до лав вояків отамана Полоуса і разом із ними
здійснив похід із Січі на волості, але не дістав
підтримки селян і міщан. На початку листопада
того ж року Тихону довелось узяти на себе ко­
мандування запорозькими загонами, які збира­
лися в похід під Перекоп. Уже тоді запорозькі
козаки були дуже невдоволені своїм ватажком:
з одного боку, Байбуза завжди був рішучим
і сміливим ватажком, а з іншого — надто вже
схилявся до компромісу з польським урядом.
Тихін Байбуза довгий час вів боротьбу за
гетьманство з Федором Полоусом, і в 1597—
1598 роках таки посів омріяне місце. Але
невдовзі йому довелося скласти гетьманські
повноваження, і що з ним сталося далі

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.