Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Цікаво!

• За три століття свого існування українське
козацтво зробило видатний внесок у захист
Європи від османського поневолення. Подвиги
степових лицарів стали широко відомі в бага­
тьох країнах Заходу, і чимало тогочасних
правителів намагалися залучити цю військову
силу на свій бік або використати її для досягнен­
ня власних політичних цией. Зокрема, вже
у 1594 р. за дорученням австрійського
імператора Рудольфа II на Січ прибув посол Еріх
Лясота, щоб провести переговори й укласти
союз проти експансії Туреччини.
Імператор Рудольф II
• Після повернення з Московського походу до
Києва Петро Сагайдачний разом з усім військом
Запорозьким вступив до Київського православ­
ного братства, що виступало проти політики
шляхетської Польщі. І хоча Братство було
створене всупереч волі польського короля, віднині
урядовці не наважувались заборонити цей
осередок української освіти і культури.
Так вперше козацькі шаблі постали на захист
інтелектуальних здобутків нашого народу.
Заодно, так би мовити, великий гетьман
ліквідував Берестейську унію 1596 року
і поновив православну церковну ієрархію.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.