Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

ВЕЛИКА ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА

У середині 17 століття авторитет, міць та
слава українського козацтва незрівнянно зрос­
ли, проте права українців і дедалі обмежували­
ся. Польський уряд усіляко прагнув встанови­
ти повний контроль над реєстровим Військом
Запорозьким. Водночас відбувалося масове по-
кріпачення тієї частини селянства, яка до того
часу залишалася вільною, посилювалося пере­
слідування української мови та православної
віри. Поставала реальна загроза повної втра­
ти національної самобутності, асиміляції та
зникнення українського народу. Разом із тим,
королівському урядові Речі Посполитої все
важче було тримати під контролем не лише
козацтво, а й власних магнатів. За таких умов
досить було незначного поштовху, аби розпо­
чалася справжня національно-визвольна війна.
Таким поштовхом і став виступ козаків-за-
порожців, очолений Богданом Хмельницьким.
Ця всебічно обдарована, сильна і владна люди­
на спромоглася докорінно змінити ситуацію
навколо українських земель та організувати
небачений до того опір польській владі. Взявши
ініціативу у свої руки, Богдан Хмельницький на
початку лютого 1648року розбив залогу корон­
ного війська, що розмішувалася на Запорозькій
Січі з 1638 року, і залучив на свою сторону
реєстрове козацтво. Тоді ж його було обрано
гетьманом Війська Запорозького.
Ці події стали прологом величезної національної
драми, яка увійшла в історію під назвою Народно-
визвольної війни 1648—1657років.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.