Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Мартин Небаба

(?-1651)
Мартин Небаба, що походив із міщанського
роду, який мешкав у Коростишеві, перебував на
Запорожжі з молодих років. Він швидко зареко­
мендував себе як здібний військовий, тож досить
рано був обраний кошовим отаманом.
У травні 1648 року, коли населення Черні-
гово-Сіверщини збунтувалося проти польської
І. Репін. «Кошовий отаман»
шляхти, Небаба очолив народне повстання і став
організатором та першим полковником Борзнян-
ського полку. Тоді ж він узяв участь у Пиляве-
цькій битві та в поході козацької армії в Галичи­
ну. В 1649 році його було висунуто на посаду
чернігівського полковника, після чого Богдан
Хмельницький передав полковникові команду­
вання українськими військами в Білорусі, а стар­
шина проголосила Небабу наказним гетьманом
лівобережних полків. У 1649 році цей козацький
ватажок брав участь в облозі міста Зборів і битві
при ньому, втім він рішучо заперечував укладан­
ню Зборівської мирної угоди.
Влітку 1651 року полк Мартина Небаби три­
мав в облозі місто Гомель, але після того, як
польсько-литовські війська перейшли до нас­
тупу, був вимушений відступити й зайнятися
організацією оборони Чернігово-Сіверщини. У то­
му ж році відважний полковник загинув у бою під
Ріпками поблизу Лоєва. Згідно з переказами, по­
ляки були настільки вражені мужністю свого во­
рога, що поховали його з почестями й насипали
над місцем поховання Небаби високу м о ги л у .

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.