Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

РОЗКОЛОТА ТА СТРАЖДЕННА

Практично одразу зі смертю Богдана Хмель­
ницького почався небачений досі наступ на пра­
ва, щойно здобуті Україною. І хоча певний час
ще зберігалася і діяла структура Української
гетьманської держави з усіма притаманними
їй інституціями, реальну владу поступово при­
бирала до своїх рук Москва. Цей трагічний
період позначений запеклою боротьбою між
представниками козацької верхівки, які не
спромоглися поставити інтереси держави
вище за особисті, масовіш братовбивством,
загальним занепадом господарства та торгівлі.
Тому він і увійшов в історію під зловісною на­
звою «Руїна».
Під час Руїни Україну було поділено по Дніпру
на Лівобережну та Правобережну, і ці дві по­
ловини ворогували між собою. Сусідні держа­
ви — Польща, Московія, Османська імперія —
знову й знову втручалися у внутрішні справи
України, тому українська політика від­
значалася намаганнями підтримувати приязні
стосунки з тією чи іншою силою. Українську
православну церкву 1686 року було підпоряд­
ковано Московському Патріархатові.
Гірше за все була відсутність справжнього
загальнонаціонального лідера, який би міг про­
довжити справу Богдана Хмельницького. Серед
гетьманів України за часів Руїни були такі, що
віддали всі свої сили, щоб вивести країну із за­
непаду, але їхні зусилля виявилися марними.
Більшість же політичних лідерів цього періоду
були яскравими особистостями, але мали
вузькі погляди і не спромоглися здобути широкої
народної підтримки. Вони перетворили зне­
кровлені внаслідок міжусобної боротьби укра­
їнські землі в об’єкт зазіхань могутніх сусідів.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.