Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Яків Лизогуб

(?-1698)
Яків Лизогуб — один із найвідоміших укра­
їнських військових і політичних діячів 17 сто­
ліття. У 1666—1669 роках він мав чин канів­
ського полковника. У цей же період, зокрема
в 1667 році, Лизогуба було включено до скла­
ду посольства гетьмана Івана Брюховецького
до московського царя.
У той час, коли булава була в руках Петра
Дорошенка, Яків Лизогуб був генеральним оса­
вулою Війська Запорозького (1669—1674). Од­
ночасно з цим він двічі — у 1670 та 1673 роках —
призначався наказним гетьманом. Нарешті,
в 1674 році Лизогуб перейшов на службу до геть­
мана Івана Виговського і взяв участь у Чиги­
ринських походах. Тоді ніхто не міг знати, що
через 13 років старий козак і сам буде одним із
претендентів на гетьманську булаву.
У 1687 та 1689 роках Лизогуб двічі від­
правлявся у кримські походи. Останні два
роки свого життя він мав чин чернігівського
полковника.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.